חנות מאמרים צור קשר יד ביד
עם איריס פלג
חיים טובים
עם סוכרת
ראשי


כנס חיים טובים עם סוכרת

מתכונים לסוכרתיים בחינם

דואר אלקטרוני *
שם פרטי *
שם משפחה

תוצאות העמסת סוכר


תוצאות העמסת סוכר 50:

אם רמת הסוכר מעל 140mg/dl )130mg/dl עבור המחמירים), יש לבצע את בדיקת העמסה נוספת- OGTT.
אם רמת הסוכר מעל 200mg/dl – אבחון סוכרת

תוצאות העמסת סוכר 100:

צום: תוצאה נמוכה מ-95
שעה: תוצאה נמוכה מ-180
שעתיים: תוצאה נמוכה מ-140 וגבוהה מ-70

סוכרת: שתיים מהתוצאות מחוץ לתחום המותר או תוצאה אחת מעל 200